Bạn đang xem phim sex hay nhất tại gaiyeusex.com

Added by

Server: VIP

chong lam tinh con gai cua vo

Và từ ngày đó trong những ngày ngủ một trui cũng đặt ý tới ở nhiều hơn o gã năm ấy 26 tuổi, đứng với tôi và tôi đã vụng trộm làm em ê rỏ hơn trui vày o chỉ cao đơn mét lăm lăm, nhưng dáng o khá cân đối xử vách ra nếu như đứng đơn tôi tôi tớ nom o khá cao. bình phẩm bình thường trên tầng o mặc thây thây quần bò, áo sơ mi ủ ấp gọn gàng những đàng cong trên cơ thể cô đặt tóc ngắn gàn vai, bình diện o hơi trọn. với cặp mắt lớn và đôi muôi thường xuyên nở nụ cười, gương bình diện o nom ba by như nhiều người nói. Thỉnh phảng phất o cũng sex qua nhà trui chơi, năng mướn hạng ni hạng nọ. Bố trui cỗ đội đóng quân xa nhà biếu biếu nên ở nhà chỉ có hai me con tôi, nhiều hôm me trui đả bánh năng có chi ngon bà với o qua đớp cùng, vày dạng nhưng nhưng mà tình ái t cảm o trò cũng lớn hơn. Một hôm, còn ngồi ngó ti vi hốt nhiên mế trui nói rằng o biểu trui học tiếng A, tối qua o thứ yếu đạo thêm cho. Thực vào thời qua nhởi thì trui còn hứng xăm thú, chớ sang học thời tôi đừng thiết tha chừng gì. cơ song nhưng mệ cũng căn căn cứ kiên quyết bắt trui sang biếu thành ra trui cũng còn tâm miễn là cưỡng. Tối hôm sau chúng tôi vụng trộm với nhau trui ngấy nản vắt theo quyển vở, cái bút qua nhà cô, nếu như không trung vày muốn trò chuyện với o thời chắc trui đừng qua rồi.